Neidio i'r prif gynnwy

Algorithm Caerdydd ar gyfer Presgripsiynu ar gyfer PTSD

Arweiniodd aelodau o dîm Straen Trawmatig Cymru ymchwil a edrychodd ar effeithiolrwydd meddyginiaethau wrth drin PTSD a chanfuwyd bod tystiolaeth dda i argymell y cyffuriau gwrth-iselder paroxetine, fluoxetine, sertraline a venlafaxine, yn ogystal â meddyginiaethau eraill gan gynnwys quetiapine, risperidone, prazosin, mirtazapine , amitriptyline a phenelzine. Helpodd yr ymchwil hwn i lywio canllawiau triniaeth y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Straen Trawmatig (ISTSS).

Er mwyn helpu meddygon ymhellach i ddefnyddio’r ymchwil hwn i helpu pobl sydd â PTSD, rydym wedi datblygu Algorithm Rhagnodi Caerdydd ar gyfer PTSD, sydd ar gael yma: https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/faculties/liaison-psychiatry /ptsd-prescribing-algorithm.pdf?sfvrsn=a9ba936e_2