Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Rydym yn wasanaeth gwella ansawdd cenedlaethol. Nid ydym yn gallu cynnig cyngor meddygol, seicolegol neu wasanaethau cymdeithasol penodol i unigolion sydd â diagnosis o PTSD neu CPTSD neu sydd â risg o gael diagnosis; mae'n well gwneud hyn trwy eich Meddyg Teulu neu wasanaethau eraill sy'n lleol i chi.

Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am Straen Trawmatig Cymru, cysylltwch â ni ar y rhif isod neu gallwch anfon e-bost atom yn y cyfeiriad isod.

E-bostiwch ni ar CTM.TraumaticStress@wales.nhs.uk

Ffoniwch ni ar 01443 443 443 est 78100 (o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm)

Byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn 5-7 diwrnod gwaith.