Neidio i'r prif gynnwy

Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd

Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd

Mae ein holl waith yma yn Straen Trawmatig Cymru yn cael ei gyd-gynhyrchu ag aelodau ein Grŵp Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd; mae hwn yn grŵp bach o bobl sydd i gyd wedi cael profiad byw o straen trawmatig ac maent yn darparu persbectif amhrisiadwy ac yn gwella ansawdd y gwaith a wnawn.

Os ydych chi'n rhywun sydd â phrofiad byw o straen trawmatig ac y byddai gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am ein Grŵp Cynghori Cyhoeddus, cysylltwch â ni drwyCTM.TraumaticStress@wales.nhs.uk