Neidio i'r prif gynnwy

Cael Cymorth

Os teimlwch fod angen cymorth allanol arnoch, mae'n well cysylltu â'ch meddyg teulu yn y lle cyntaf. Bydd eich meddyg teulu yn gallu eich asesu a chytuno gyda chi ar y ffordd orau o gael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch. Gall hyn gynnwys atgyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl i gael triniaeth ar gyfer PTSD neu CPTSD.

Am ragor o wybodaeth gweler y tabiau Cael Help yn y dewislenni Oedolion a Phlant.

Yr ydym bellach wedi ychwanegu rhai adnoddau defnyddiol ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches Yma