Neidio i'r prif gynnwy

Cystadleuaeth Poster 2022

Yng Nghynhadledd gyntaf Traumatic Stress Wales ar 22 Mawrth – 23 Mawrth 2022, roedd y gystadleuaeth flynyddol o bosteri TSW yn cyflwyno cyfoeth o gyflwyniadau gan unigolion, timau a sefydliadau ledled Cymru.

Roedd safon y posteri'n uchel dros ben a hoffem longyfarch yn wresog a diolch i bawb a aeth i mewn i'r gystadleuaeth. Yn benodol, hoffem ddweud 'llongyfarchiadau' enfawr i enillwyr cyntaf, ail a thrydedd wobr!


Mae'r holl bosteri ar gael i'w lawrlwytho a'u darllen ar wefan TSW.!
Os nad ydych yn gallu chwyddo i mewn ar y testun, dewch o hyd i'r holl boster fel y gellir ei lawrlwytho PDF's yma:  Poster PDF's Diolch.